++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์Œ

ประกาศ นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ภาคฤดูร้อน)
รายงานข่าว:   📣📣 ประกาศ 📣📣 นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ภาคฤดูร้อน) สามารถรับเอกสารได้แล้วที่งานทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1nJruHpyqm3pIJkRv3yh1gtOu1j3W96Da
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [2] คน™   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่ˆ: [28 พ.ค. 2563]   เวลา : [ 11:51:48]              

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานข่าว:   📣📣 ประกาศ 📣📣 กำหนดการลงทะเบียน การเปิดภาคเรียน และการรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [3] คน™   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่ˆ: [28 พ.ค. 2563]   เวลา : [ 11:47:36]               [ ดาวโหลดเอกสาร ]

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)
รายงานข่าว:   การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (นักเรียนจะได้เรียนตามสาขาที่ต้องการ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=15rGpvWAx1NaqESoik5ncevdzSH2DvqlE
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [3] คน™   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่ˆ: [28 พ.ค. 2563]   เวลา : [ 11:43:00]               [ ดาวโหลดเอกสาร ]


>> ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ˆ : 28 พ.ค. 2563
>> ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ˆ : 28 พ.ค. 2563
>> ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ˆ : 14 เม.ย. 2563
>> ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ˆ : 12 ก.พ. 2563
>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ˆ : 05 ก.พ. 2563
   
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
นายศุภพิสิษฐ์  ไกรศรวัชร

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก]แผนกวิชา
  >> สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชา การบัญชี
  >> สาขาวิชา การเลขานุการŒ
  >> สาขาวิชา การตลาด
  >> สาขาวิชา การโรงแรมและท่องเที่ยว
  >> สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์


อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
  >> สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
  >> วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยการอาชีพนครไทย


  เอกสาร / คำสั่งวิทยาลัย

Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
  • แบบฟอร์มพัสดุ
  • เอกสาร ดาวน์โหลดงานต่างๆ
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 18 มิ.ย. 2562 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 20 มิ.ย. 2560 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2559 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 04 มิ.ย. 2559 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 04 มิ.ย. 2559 ]
     
ผลงาน วิจัย
 >> เผยแพร่เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2/2562 ครูวรัฐยา ชดช้อย ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 17 มี.ค. 2563 ]
 >> เผยแพร่เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา1/2562 ครูเพ็ญพิชชา สิงหกุล ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 16 ธ.ค. 2562 ]
 >> เผยแพร่เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2/2561 ครูเพ็ญพิชชา สิงหกุล ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 16 ธ.ค. 2562 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของพืชต่างชนิดกันในการป้องกันเชื้อรา ในผักตบชวาสำหรับกา ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 23 พ.ย. 2562 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักในการกำจัดหอยเชอรี่ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการตลาด
วันที่อัพโหลด : [ 23 พ.ย. 2562 ]
 >> เผยแพร่เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา1/2562 ครูวรัฐยา ชดช้อย ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 07 พ.ย. 2562 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพพืชสมุนไพรในการกำจัดเห็บสุนัข ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 13 มิ.ย. 2562 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพพืชสมุนไพรวงศ์ขิงในการป้องกันกำจัดโรค โคนเน ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 12 มิ.ย. 2562 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประสิทธิภาพสารสกัดดาวเรืองในการควบคุมเชื้อราโรคแอนแทรกโนส ของมะม่วงน้าดอกไ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 26 มิ.ย. 2561 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกุ้งแห้งของพริก ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 26 มิ.ย. 2561 ]
 >> เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 16 ก.พ. 2561 ]
 >> ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานทะเบียน
วันที่อัพโหลด : [ 23 ก.ย. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการเลขานุการ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการเลขานุการ
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการตลาด ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการตลาด
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการบัญชี ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานชั้นสูงของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ค. 2560 ]
     
ผลงานวิชาการ
Untitled Document
1 สื่อ CAI วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดย: นายอนุสิษฐ   ประเสริฐดี
2 สื่อ CAI การร่างภาพเพื่องานกราฟิก โดย: นางเสาวลักษณ์   ฤทธิ์เรืองเดช
3 สื่อ CAI พื้นฐานเกี่ยวกับงานเลขานุการ โดย: นางสวิชตา   ทิมทอง
4 สื่อ CAI การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ โดย: นางนภาวดี    รัตนอนันต์
5 สื่อ CAI การจัดซื้อเบื้องต้น โดย: นางสาวณธษา   พระเสมา
6 สื่อ CAI การบัญชีห้างหุ้นส่วน โดย: นางพัชร์หทัย   ชาตินันท์
7 สื่อ CAI เบเกอร์รี่ โดย: นายพยุงศักดิ์   บุญศิริ 
8 สื่อ CAI การส่งเสริมการขาย โดย: นางเพ็ญศรี    ลือชาสัตย์
9 สื่อ CAI การบัญชีเบื้องต้น โดย: นางสาวภิรญา   จันทร์รักษ์
10 สื่อ CAI พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย: นางพูลทรัพย์  สุภา
   
 >> รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 20 พ.ค. 2563 ]
 >> รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 14 เม.ย. 2563 ]
 >> รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 18 มี.ค. 2563 ]
 >> รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.พ. 2563 ]
 >> รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 17 ม.ค. 2563 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 13 ธ.ค. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 15 พ.ย. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนกันยายน จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 ต.ค. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ย. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 09 ส.ค. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 17 มิ.ย. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 13 พ.ค. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 เม.ย. 2562 ]
 >> รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปี 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 เม.ย. 2562 ]
 >> รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.พ. 2562 ]
 >> สัญญาการยืมเงิน ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รายงานการเดินทาง) ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ใบแนบเบิกค่าชดเชยน้ำมัน ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
     
 >> แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 24 ก.พ. 2563 ]
 >> รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 24 เม.ย. 2562 ]
 >> แผนปฏบัติการปี 2562-02 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 10 ม.ค. 2562 ]
 >> รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 29 ม.ค. 2561 ]
 >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 27 ธ.ค. 2560 ]
 >> แผนพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> รายงานผลการปฏิบัติการประจำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 28 มี.ค. 2560 ]
 >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 23 พ.ย. 2559 ]
 >> ตารางการสอบ และตารางพบนักเรียน นักศึกษา ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวัดผลและประเมินผล
วันที่อัพโหลด : [ 25 ก.ค. 2559 ]
     
 >> คู่มือ Office 365 ประเภทเอกสาร:
ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เรื่อง การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ ประเภทเอกสาร:
ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวัดผลและประเมินผล
วันที่อัพโหลด : [ 15 มิ.ย. 2559 ]
     
 >> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidd ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 19 พ.ย. 2561 ]
 >> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2562 ประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอม ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 14 พ.ย. 2561 ]
 >> ประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและห้องปฏิบัติกา ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 31 ต.ค. 2561 ]
 >> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 31 ต.ค. 2561 ]
 >> ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562 ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดและปลดประกาศ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> ราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 21 ก.ย. 2561 ]
 >> ใบขออนุญาตใช้รถราชการส่วนกลางของวิทยาลัยฯ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 05 เม.ย. 2561 ]
     
 >> การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2561 ]
 >> แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ปีพุ ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 27 ต.ค. 2560 ]
 >> แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ปี ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 27 ต.ค. 2560 ]
       ภาพกิจกรรม

  

[พิธีลงนามความร่วมมือ.....]
  

[โครงการส่งเสริมหลักป.....]
  

[พิธีลงนามบันทึกข้อตก.....]
  

[กิจกรรม การตรวจคัดกร.....]
  

[การแข่งขันการประกวดพ.....]Untitled Document


       
       
       
       
[ ระบบบริหารจัดการข้อมูล ]
แผนและงบประมาณ
       
   
       
ระบบสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูล
ยอดผู้เข้าชม : 000008133  คน™ 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail: [email protected]
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ