[เข้าสู่ระบบ]
   
ระบบสมัครนักเรียนนักศึกษาออนไลน์
ประจำปีการศึกษา : 2562
   
เลือกระดับชั้นที่ต้องการศึกษาต่อ :
   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน
ข้อมูลโดย: งานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
พัฒนาระบบโดย: นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี และนายศราวุฒิ แช่มช้อย งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ