เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าทงานแผนและงบประมาณเท่านั้น
   
  Username:
   
  Password:
 
ควรปรับขนาดหน้าจอ 1280 * 720 pixel
พัฒนาระบบโดย: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี และ นายศราวุฒิ แช่มช้อย